بهره برداری از سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار

بهره برداری از سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار
مهر ۱۰, ۱۳۹۴
30 بازدید

سالن غذاخوری دانشجویی دانشگاه گرمسار آماده بهره برداری شد. این سالن که از روز شنبه ۱۱ مهرماه مورد استفاده دانشجویان قرار خواهد گرفت؛ وسعتی حدود ۳۰۰ متر مربع را دارا بوده و ظرفیت سرویس دهی به حدود ۴۵۰ دانشجو را در آن  واحد دارد.      

سالن غذاخوری دانشجویی دانشگاه گرمسار آماده بهره برداری شد.

این سالن که از روز شنبه ۱۱ مهرماه مورد استفاده دانشجویان قرار خواهد گرفت؛ وسعتی حدود ۳۰۰ متر مربع را دارا بوده و ظرفیت سرویس دهی به حدود ۴۵۰ دانشجو را در آن  واحد دارد.

Self     self2